ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total94 (100%)
 • Unknown24 (25.53%)
 • Hangzhou21 (22.34%)
 • Beijing13 (13.83%)
 • Shanghai8 (8.51%)
 • Guangzhou5 (5.32%)
 • Xinyang5 (5.32%)
 • Shenzhen5 (5.32%)
 • Xindi3 (3.19%)
 • Wuhan3 (3.19%)
 • Changsha2 (2.13%)
 • Chengdu2 (2.13%)
 • Fuzhou1 (1.06%)
 • Tianjin1 (1.06%)
 • Yantai1 (1.06%)