ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total73 (100%)
 • Unknown29 (39.73%)
 • Hangzhou15 (20.55%)
 • Shenzhen6 (8.22%)
 • Changsha4 (5.48%)
 • Shanghai4 (5.48%)
 • Beijing3 (4.11%)
 • Chengdu2 (2.74%)
 • Changping2 (2.74%)
 • Wuhan2 (2.74%)
 • Guangzhou1 (1.37%)
 • Xuhui1 (1.37%)
 • Yingxian1 (1.37%)
 • Tianjin1 (1.37%)
 • Hengyang1 (1.37%)
 • Huangzhou1 (1.37%)