ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total100 (100%)
 • Unknown35 (35.00%)
 • Hangzhou21 (21.00%)
 • Beijing8 (8.00%)
 • Guangzhou6 (6.00%)
 • Shenzhen5 (5.00%)
 • Changsha4 (4.00%)
 • Taishan4 (4.00%)
 • Shanghai4 (4.00%)
 • Xinyang3 (3.00%)
 • Chengdu3 (3.00%)
 • Changping1 (1.00%)
 • Taiyuan1 (1.00%)
 • Fuzhou1 (1.00%)
 • Tianjin1 (1.00%)
 • Xinxiang1 (1.00%)
 • Yantai1 (1.00%)
 • Encheng1 (1.00%)