ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total97 (100%)
 • Hangzhou51 (52.58%)
 • Unknown10 (10.31%)
 • Beijing9 (9.28%)
 • Shenzhen9 (9.28%)
 • Shanghai5 (5.15%)
 • Changsha4 (4.12%)
 • Xuchang2 (2.06%)
 • Chongqing2 (2.06%)
 • Tianjin1 (1.03%)
 • Xinyang1 (1.03%)
 • Changzhou1 (1.03%)
 • Shaoguan1 (1.03%)
 • Guangzhou1 (1.03%)