ETC Mainnet Statistics

China Details

 • Total85 (100%)
 • Hangzhou22 (25.88%)
 • Unknown15 (17.65%)
 • Beijing15 (17.65%)
 • Shanghai7 (8.24%)
 • Shenzhen5 (5.88%)
 • Changsha4 (4.71%)
 • Guangzhou3 (3.53%)
 • Xinyang3 (3.53%)
 • Chengdu3 (3.53%)
 • Wuhan3 (3.53%)
 • Fuzhou1 (1.18%)
 • Tianjin1 (1.18%)
 • Zhengzhou1 (1.18%)
 • Baigaomiao1 (1.18%)
 • Foshan1 (1.18%)